Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясында Кыргыз Республикасынын Президентинин “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” Жарлыгынын алкагында Тилге даярдык кафедрасынын демилгеси менен поэзия кечеси болуп өттү.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *