Байланыштар

Бишкек шаары

Ч. Валиханов көчөсү 1а

Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясы

Нөөмөт бөлүмү 63-16-68

Кабылдама 63-08-89

Электрондук почта iima2000@mail.ru