Кадрлар бөлүмү

Бөлүмдүн начальниги Орозакунова Чолпон Ишенгазиевна

Кадрлар бөлүмү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Академиясынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат. Бөлүм өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, Академия жөнүндө жобону, ведомстволук буйруктарды, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын ИИМ Академиясынын тескемелерин жетекчиликке алат.

            1991-жылдан тартып кадрлар бөлүмүн төмөнкү жетекчилер башкарган: Б.Жакыпбаев, Ж.Орозбаев, С.Кыштобаева, Э.Бердибаев, Г.К.Казакова, К.М.Каиров, А.М.Боромбаев. 2022-жылдын ноябрь айынан баштап бөлүмдү милициянын полковниги Аджигулов Азамат Тайманкулович жетектейт.

   Кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлери бул системада чоң тажрыйбага ээ болуп, өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерге чыгармачылык жана ак ниеттүү мамиле жасап, аларды Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Академиясынын бөлүмдөрү, факультеттери, кызматтары менен жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын башка бөлүмдөрү менен тыгыз байланышта аткарышат. Кадрлар аппаратынын иши көп кырдуу. Ишти өркүндөтүү, ошондой эле кесиптик сапаттардын деңгээлин жогорулатуу максатында кызматкерлер кадрлар менен иштөөнүн актуалдуу маселелери боюнча кеңешмелерди, семинарларды, конференцияларды жана башка иш-чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө активдүү катышышат.

   Кадрлар бөлүмүнүн кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Академиянын ишин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук жана ведомстволук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга активдүү катышышат, ошондой эле өз компетенциясынын чегинде башка мамлекеттик органдардан келип түшкөн ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун карайт жана алар боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизет. Бөлүм түзүлгөндөн бери кадрларды тандоо, жайгаштыруу жана сапаттуу камсыз кылуу боюнча иштерге чоң маани берилген. Жогорулатуу үчүн кадрлардын резервин түзүү, тартипти талдоо, атайын наамдарды өз мөөнөтүндө ыйгаруу, тартиптик жазалардын аракеттерин көзөмөлдөө иштерин алып барышат. Кызматтык коллективде жагымдуу моралдык-психологиялык климатты түзүү жана колдоо, кызматкерлердин билим деңгээлин, квалификациясын, кесиптик жана дене тарбия даярдыгын жогорулатуу боюнча иштерди уюштуруу, ошондой эле этикалык нормаларды, мыйзамдуулукту сактоо боюнча бардык зарыл чараларды көрөт. Келип түшкөн кайрылууга ылайык, алар Академиянын түзүмүнө, штатына өзгөртүүлөрдү киргизип, ошондой эле күндүзгү окуу факультетинин бүтүрүүчүлөрүн бөлүштүрүүнү ишке ашырышат. Материалдарга ылайык, кадрлар бөлүмү даярдалган кызматкерлер тарабынан, кадрларды даярдоонун эффективдүүлүгүн жогорулатуу максатында, окуу борборунун түзүү үчүн штаттык бирдиктер кайрадан бөлүнүп жатат.

         Бош кызматтык орундарга кызматкерлерди тандоо, үйрөнүү жана алуу, өзгөчө Академиянын профессордук-окутуучулук курамын илимий даражага ээ болгон кызматкерлер менен толуктоо иштери жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Академиясынын өзгөчө айырмаланган кызматкерлери жана курсанттарын сыйлыктарга сунуштайт.