Бишкек шаары боюнча

 1.  Бостекова Арууке Айбековна

Чүй областы боюнча

 1. Бакытов  Байтик  Бакытович
 2. Мурзабеков  Чынгыз Эльмирбекович

Ысык-Көл областы боюнча

 1. Тюменбаева  Карина  Рысбековна
 2.  Кубанычбеков  Ырыскелди  Албанович
 3.  Жумабаева Айжамал Бейшебековна
 4.  Эркинова  Айдай  Эмилбековна

Талас областы боюнча

 1. Айдарбек  уулу  Арлен
 2. Каныбеков  Бектур  Уланович

Ош шаары боюнча

 1. Базибаев  Курманбек  Усенбекович
 2. Пахирдинова  Айдай  Саматбековна
 3. Бактыбаев Жанбулат Нурбекович

Жалал-Абад областы боюнча

 1. Болотбекова  Жибек  Болотбековна
 2. Авазова  Алиман  Авазовна

Ош областы боюнча

 1. Кенешов  Курманбек  Искендербекович
 2. Абдилаков  Шер  Урматбекович

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *