2024-жылдын 5-апрелинде Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын жазык укугу кафедрасы, кылмыш жаза укугу предмети боюнча “Пробациялык көзөмөл” темасында Акы төлөө негизинде күндүзгү билим берүү факультетинин студенттерине Юстиция министрлигине караштуу Пробация департаментинде тааныштыруу сабагын уюштурду.

Лекциянын жүрүшүндө студенттер Пробация департаментинин түптөлүшү, ишмердүүлүгү, мыйзамдык түзүмдөрү жана пробациянын түрлөрү менен таанышышты.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *