Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын ички мүмкүнчүлүктөрү, материалдык-техникалык базасы толуктоолор, жаңылануулар менен бирге аралыктан билим берүүнү эффективдүү жана үзгүлтүксүз жүргүзүү максатында Ош шаарында жайгашкан ИИМдин Академиясынын факультеттер аралык кафедрасынын студенттерине Академиянын окутуучулары онлайн байланышта лекцияларды өтүүдө.

Окуу процессин санариптештирүү жана электрондук билим алуу системасына өтүү жаатында иштер уюштурулуп , видеосабактарды даярдоо, мультимедиалык технологияларды колдонуу, студенттер менен кайтарым байланышты уюштуруу жаатында иштер улана бермекчи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *