Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин атынан коомдук тартипти сактоодо үлгүлүү кызматы, көрсөткөн жогорку билими жана тартиби үчүн ИИМдин Академиясынын 16 курсанттарына жана студенттерине «Алкыш» жарыяланды. Сыйлыкты тапшырып жатып, КР ИИМ Академиясынын жетекчилиги курсанттарга жана студенттерге Академиянын окуу, илимий, спорттук жана маданий иш-чараларына жигердүү катышкандыктары  үчүн ыраазычылык билдирди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *