2021-жылдын 1-октябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин “Инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүшү жана дене тарбиясы жөнүндө” Жарлыгынын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын Дистанттык-сырттан окуу боюнча билим берүү жана магистратура факультетинин студенттери  Кыргыз Республикасынын ИИМдин С.Нааматбаев атындагы музейине барып таанышып келишти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *