Кыргыз Республикасынын Президентинин “Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө” Жарлыгына ылайык Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын күндүзгү билим берүү факультетинин курсанттары, студенттери 16-ноябрдан баштап шейшемби, бейшемби күндөрү Кыргыз Республикасынын ИИМдин С. Наматбаев атындагы музейи менен таанышып келүүдө.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *