Бүгүн Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясында “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алынгандаганын 32 жылдыгына карата “Ички иштер органдарында юридикалык терминдерди мамлекеттик тилге которуудагы айрым маселелер” деген темада илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Бул иш-чаранын приоритеттүү максаттарынын бири – Ички иштер органдарындагы юридикалык терминдерди бирдейлештирүү болуп эсептелет. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *