Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын өздүк курамына кызматтык-атайын даярдык сабагында укук бузуулардын алдын алуу жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча сабак өткөрүлдү.

Административдик укук жана административдик ишмердүүлүк кафедрасы тарабынан:

Кыргыз Республикасынын “Укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө” мыйзамы;

2022-2028-жылдарга карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын Консепциясы;

2022-2028-жылдарга укук бузуулардын алдын алуу жаатындагы мамлекеттик саясаттын Концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын улуттук планы тууралуу презентациялар даярдалып, өздүк курамга көрсөтүлдү. Өткөрүлгөн сабактар боюнча профессордук-окутуучулар курамынан зачет алуу графиги түзүлүп, бекитилилди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *