АЯЛДАРГА КАРАТА ЗОМБУЛУКТУ ЖАНА ҮЙ-БҮЛӨЛҮК-ТИРИЧИЛИКТИК ЗОМБУЛУКТУ АЛДЫН АЛУУ ЖАНА КҮРӨШҮҮ