2022-жылдын 28-октябрында ИИМдин Академиясынын Жазык укук кафедрасы Илимий иштерди уюштуруу бөлүмүнүн көмөгү менен «Жазык-укуктук, криминология жана жазык аткаруу  укуктун актуалдуу көйгөйлөрү» деген темада эл аралык илимий иш-чара өткөрдү. Ага илимпоздор жана практиктер, анын ичинде Казакстан Республикасынын ИИМдин Ш.Кабылбаев атындагы Костанай академиясынын Жазык укугу жана жазаларды аткарууну уюштуруу кафедрасынын профессору, юридика илимдеринин доктору Скаков Айдаркан Байдекович, ошондой эле докторанттар, адъюнкттар, ИИМдин Академиясынын профессордук-окутуучулук курамы, Кыргыз Республикасынын Эл аралык университетинин, Эл аралык Ала-Тоо университетинин, Кыргыз экономика университетинин, Кыргыз Республикасынын ИИМдин Республикалык окуу борборунун өкүлдөрү,  Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин практика кызматкерлери катышты.

Конференция юридика илимдеринин доктору, профессор, милициянын полковниги Адилов Айбек Насыровичтин куттуктоо сөзү менен ачылды.

​Бул илимий иш-чаранын максаты – Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза мыйзамдарынын, криминологиясынын жана пенитенциардык мыйзамдарынын заманбап көйгөйлөрүн чечүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында изилдөөлөрдүн илимий жыйынтыктарын жана практикалык тажрыйбаны жалпылоо.

Жыйынтыгында конференциянын катышуучулары жазык-укуктук багыттагы мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгышты. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын бардык катышуучуларына Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын жетекчилигинин атынан бул иш-чаранын ишине катышкандыгы үчүн сертификаттар тапшырылды.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *