Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын Ош шаарындагы факультеттер аралык кафедрасы практика менен байланыш  иш-чараларын уюштуруу максатында,  “Жарандык укук” сабагынын негизинде, 1-курсунун  студенттерине адвокаттык ишмердүүлүк боюнча кенен маалыматтар менен тааныштыруу үчүн адвокаттык бюронун жетекчиси  А.Кунгуровду чакырып, практикалык сабак  өтүлдү.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *