2023-2024-окуу жылынын башталышы менен ИИМдин Академиясынын акы төлөө негизинде күндүзгү билим берүү факультети студенттерге таалим-тарбия берүү максатында атайын лекцияларды уюштурду.

Ал үчүн тиешелүү кызматтардын өкүлдөрү чакырылып, кенен баарлашуунун жыйынтыгында, студенттер керектүү маалыматтарга ээ боло алышты.
Лекциялар төмөндөгү темаларда өткөрүлдү.

Спорттук иш-чаралар боюнча маалымат.

Коомдук унааларда жүрүүдөгү коопсуздук
чараларын, жол эрежелерин жана жол
коопсуздугун сактоо.

Техникалык коопсуздук эрежелерин сактоо.

Санитардык-гигиеналык нормаларды сактоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *