Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын Квалификациясын жогорулатуу борборунун базасында билим алып жаткан ички иштер органдарынын РИИБнын начальниктерине бекитилген ырааттамага ылайык күн сайын Академиянын саптык аянтында саптык даярдык боюнча сапта туруу эрежелери, саптан чыгуу, берилген буйруктарды уставдын негизинде аткаруу тууралуу практикалык сабак, ал эми жаңы кабыл алынган мыйзамдар, ИИОнун калк менен кызматташуусу, көчмө кабылдамалардын ишмердүүлүгү, кылмыштуулуктун алдын алуунун укуктук негиздери жана маалымат коопсуздугу, мамлекеттик сатып алуу боюнча жетекчинин жоопкерчилиги, иш-кагаздарын жүргүзүү боюнча аудиториялык сабак өтүлүүдө.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *