Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын дистанттык-сырттан окуу боюнча билим берүү жана магистратура факультетинин Ош шаарындагы  факультеттер аралык кафедрасынын 2023-жылдын18-сентябрында сапка тизилүү болуп, өздүк курам Кыргыз Республикасынын Гимнин аткарып, нускама өткөрүлдү.

Андан соң, 3-курсунун студенттерине жана квалификациясын жогорулатуу курсуна келген угуучуларына  саптык кароо жүргүзүлдү.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *