2023-жылдын 21-сентябрында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Академиясынын профессордук-окутуучулук курамына жана 4-курсунун курсанттары үчүн АКШнын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин Аймактык коопсуздук бөлүмү тарабынан уюштурулган окуу курсу башталды.

            Курстун максаты – теориялык билимди өркүндөтүү, практикалык иш көндүмдөрүн, кесиптик чеберчиликти жана тажрыйбаны өздөштүрүү.

            Бул курстун алкагында биринчи жардам көрсөтүү, калк менен ишенимди орнотуу, куралсыз куралдуу кол салуудан коргонуу ж.б.у.с. темалар өтүлөт.

            Курстун узактыгы 62 саат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *