Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясында, Кесиптик даярдоо борборунунун базасында педагогикалык чеберчилик мектебин аяктаган 9 кызматкерлерге тастыктамалар тапшырылды. Аталган мектеп профессордук-окутуучулук курамдын профессионалдык деңгээлин жогорулатуу максатында иштеп келет. Жаңы кабыл алынган окутуучуларга ар бир айдын жума күндөрү сабак өтүлүп, биринчи топту бүтүргөндөр экинчи топко которулушат да, ийгиликтүү аяктаган окутуучуларга тастыктамалар тапшырылат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *