КР ИИМ Академиясынын курсанттары «Кыргыз Республикасынын сот бийлиги адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууну камсыз кылуудагы орду» деген темада студенттердин эл аралык конференциясына катышышты.

Иш-чара Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы тарабынан юридикалык окуу жайлардын жана факультеттердин студенттерин заманбап шарттарда адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин соттук коргоонун актуалдуу маселелерин талкуулоого тартуу максатында уюштурулган. Иш-чарага активдүү катышкан курсанттар грамоталарга жана тастыктамаларга ээ болушту.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *