2023-2024-окуу жылына бекитилген иш-мерчемдерге ылайык  Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын дистанттык-сырттан билим берүү жана магистратура факультетинин Ош шаарындагы факультеттер аралык кафедрасы угуучуларга пратика менен байланыш  иш чараларын өткөрүп жатышат.

2023-жылдын 28-сентябрында “ИИОнун административдик ишмердүүлүк” сабагы боюнча 3-курсунун студенттерине Ош ШИИБдин кабыл алуу бөлүштүрүү жайынын ишмердүүлүгү менен таанышып келишти.

4-октябрында “Кылмыш-жаза процессуалдык укук” сабагы боюнча  ушул эле курстун  студенттери Ош ОИИБдин Тергөө кызматынын ишмердүүлүгү менен   таанышып, маектешип, кызыккан суроолоруна жоопторду алышты.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *