2023-жылдын 20-октябрында ИИМдин Академиясынын Криминалистика жана маалыматтык технологиялар кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамы практикалык кызматтар менен өз ара аракеттенүү жана квалификациясын жогорулатуунун алкагында Кыргыз Республикасынын ИИМдин Криминалистикалык кызматына барышты.

            Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы «Сонда» АДИСтин аткарган иши жана манжа изин текшерүү методикасы менен таанышып келишти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *