Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын квалификациясын жогорулатуу борборунда 25-апрелден 29-апрелге беш күндүк окууга келген ИИОнун аймактардагы башкармалыктарынын начальниктери бүгүн тест тапшырышып, жогору балл алган жетекчилерге Академиянын начальнигинин орун басары милициянын полковниги И. Касымбаев квалификациясын жогорулатуу курсун бүтүргөндүгү тууралуу тастыктамаларды тапшырды.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *