научная деятельность

1938-жылдагы саясий репрессиялардын курмандыктарына арналган илимий-практикалык конференция болуп өттү.
Кыргыз Республикасынын ИИМдин Э.А. Алиев атындагы Академиясы «Ала Тоо» Эл аралык университети менен биргеликте 1938-жылдагы саясий репрессиялардын курмандыктарына арналган илимий-практикалык конференция өткөрдү.