ЖМК менен иштөө тобу

Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын ЖМК менен иштөө боюнча тобу Академиянын жана анын жетекчилигинин ишмердүүлүгүн маалыматтык камсыздоону жакшыртуу, жалпыга маалымдоо каражаттары менен өз ара кызматташтыкты уюштуруу максатында 2022-жылдын август айында түзүлгөн.

Топ ЖМКда жана интернет тайпасында туура маалыматтарды жайылтуу аркылуу Академиянын ишмердүүлүгү жөнүндө объективдүү коомдук пикирди калыптандыруу менен алектенет.

ЖМК менен иштөө боюнча тобунун инспектору милицинын майору А. Айталиева.