ИИМдин Академиясында Кыргыз Республикасынын саясий системасынын теориялык жана практикалык суроолорун талкуулашты Печать
Автор: abaevna   
02.04.2017 12:30

2017-жылдын 28-февралында Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын базасында мамлекеттик-укуктук сабактар кафедрасы тарабынан «Кыргыз Республикасынын саясий системасы: теория жана практика суроолору» темасына арналган тегерек стол өткөрүлдү.

Теманын актуалдуулугу коомдун өнүгүүсү менен анын түзүмдүү бөлүгү болгон мамлекеттин жана саясий системанын өнүгүүсү жүргөнү менен шартталат. Демек, саясий система саясий жашоонун бүтүндүгүн, динамизмин жана түзүмүн, анын сапаттуу мүнөзүн ачыктоого мүмкүнчүлүк түзгөнү коомдогу саясаттын өзүнүн орду жана ролу менен аныкталгандыгы белгиленет.

Бүгүнкү күндө коомдун жана мамлекеттин өнүгүүсүнүн критикалык моменттеринде мүмкүн болгон революциялык жардырууларды жана социалдык катастрофаларды, иштеп жаткан мамлекеттик-саясий режимдердин чукул алмашууну, коомдун өнүгүүсүнүн терс тенденцияларын нейтралдаштыруунун ыкмаларын жана механизмдерин билүү үчүн саясий системанын жана мамлекеттин бири бирине таасирдөө мыйзамдарын изилдөөнүн зарылдыгынын актуалдуулугу анык болуп турат. Аталган жана башка жагдайлар Кыргыз Республикасында орун алган саясаттын жана саясий мамилелердин заманбап көйгөйлөрүнө көңүл бурууга чакырылган тегерек столдун өткөрүлүүсүн алдын ала аныктады.

Тегерек столдун максатын Кыргыз Республикасынын саясий системасынын калыптануу жана өнүгүү чөйрөсүндө заманбап мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын аныктап, ачыктоо түзөт.

Негизги баяндамачы катары булар өз пикирин билдиришти:

Бидильдаева Гулипа Атабековна – КОСУнун юридикалык факультетинин эл аралык жана конституциялык укук кафедрасынын профессору, ю.и.д., профессор. Баяндамасынын темасы: «Кыргызстандын саясий системасынын өнүгүүсүнүн укуктук анализи».

Ракимбаев Эркин Нурудинович – Президентке караштуу мамлекеттик башкаруу Академиясынын илим жана билим Департаментинин секторунун башчысы, ю.и.д., профессор. Баяндамасынын темасы: «XX жана XXI кк. Кыргыз Республикасынын конституциялык өнүгүүсүнүн эволюциясы».

Малабаев Болот Нурбаевич – Ж. Баласагын атындагы КУУнун экономика факультетинин Экономика жана башкаруу кафедрасынын доценти, т.и.к., доцент. Баяндамасынын темасы: «Кыргыз Республикасынын коомдук саясий системасынын  түзүлүшүндөгү жана өнүгүүсүндөгү шайлоо институтунун ролу».

Исманов Талайбек Кадырович – Кыргызстандагы Эл аралык университеттин эл аралык кафедрасынын доценти, т.и.к., доцент. Баяндамасынын темасы: «Кыргызстандагы парламентаризм: көйгөйлөрү жана перспективалары».

Оторова Бактыгуль Каныбековна – Ж. Баласагын атындагы КУУнун юридика факультетинин, мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы кафедрасынын доценти, ю.и.к., доцент. Баяндамасынын темасы: «Кыргызстандагы мамлекет жана укук системасынын түзүлүүсүндөгү маалыматтык саясат».

Борончиев Азамат Ж. Баласагын атындагы КУУнун юридика факультетинин конституциялык жана административдик укук кафедрасынын ага окутуучусу. Баяндамасынын темасы: «Конституция – идеологиянын булагы».

Тынаева Назгуль Талантбековна –юриспруденциянын магистри, Кыргыз Республикасынын Өкмөткө караштуу КМЮАнын мамлекеттин жана укуктун теориясы жана тарыхы жана эл аралык укук кафедрасынын окутуучусу. Баяндамасынын темасы: «Кыргызстан жана ШКУ: 15 жыл кызматташтыгы».

Аманбаев Манас Каримжанович – КР ИИМдин Онунчу башкы  башкармалыгынын Уюштуруу-методикалык камсыздоо жана теологиялык изилдөө бөлүлүмүнүн ага ыкчам өкүлү, милициянын подполковниги. Баяндамасынын темасы: «Кыргызстандагы салафийлик жана салафизм коркунучу».

Ботоева Чинара Кичиевна - мамлекеттик-укуктук сабактар кафедрасынын башчысы, ю.и.к., доцент, милициянын полковниги. Баяндамасынын темасы: «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын диний экстремизм менен күрөшүүдөгү ролу».

Тургунбаев Суюнбай Тургунбаевич – мамлекеттик-укуктук сабактар кафедрасынын доценти, ю.и.к., доцент, милициянын полковниги. Баяндамасынын темасы: «Саясий партиялардын Кыргыз Республикасында ээлеген орду жана ролу».

Бактыбекова Айзада Бактыбековна Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын студенти. Баяндамасынын темасы: «Кыргыз Республикасынын саясий системасы».

Тегерек столдун жыйынтыгында катышуучулар бул иш чаранын Кыргыз Республикасынын саясий системасынын калыптануусунда жана өнүгүүсүндө орун алган көйгөйлөрдү толук жана кенен жарыкка чыгаруунун бирдиктүү ыкмаларын иштеп чыгууга жана тажрыйба алмашууга ыйгайлуу талаа болгону тууралуу тыянакка келишти.

Обновлено 20.04.2017 07:00