ИИМдин Академиясынын кызматкерлери тастыктамаларга ээ болушту Печать
Автор: abaevna   
12.02.2020 08:19

2019-жылдын ноябрь айында ИИМдин Академиясынын он кызматкери Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу «Кыргызтест» мамлекеттик мекемесине барып Кыргыз тили боюнча тест тапшырышкан. Катышуучуларга 5 субтесттен турган тест варианттары сунушталган. Ар бир катышуучу өз каалоосуна жараша тесттин түрүн тандап алып,  лексикалык нормаларды жана грамматикалык эрежелерди иш жүзүндө колдоно билүү, маалыматты угуп жана окуп түшүнө алуу, оюн оозеки жана жазуу  жүзүндө билдире алуу көндүмдөрү боюнча тест тапшырышты. Бардык 5 субтест боюнча тест жыйынтыгы менен бугун ИИМдин Академиясынын 8 кызматкери  тастыктамага ээ болушту.

alt  

Обновлено 12.02.2020 09:22