“Көп түкүрсө көл болот, көл толкуса сел болот”, - дегендей, кыргыз жеринин бардык аймагынан Эр Жанек  сыяктуу баатырлар чыгып, эли-жерин жат адамга бастырбай, тумшуктууга чокутпай, эркиндигин тепселетпей, көздүн карегиндей сактап келишкендиги белгилүү. Бул аракеттер, күжүрмөн каармандык кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө жана сакталышына өбөлгө түзгөн. Биз элине эмгеги сиңген, кадыр-баркы менен башкаларга өрнөк болгон инсандарыбызды, маркумдарыбызды баалаганды жандандырышыбыз зарыл. Анткени ушул үлгүлөрдүн, улуттук көрөңгөлөрдүн  жаштарга тийгизген таалим-тарбиясы арбын болмокчу.

Мааракеде көл жээгинде этнокомплекс ачылып, таш сахна жасалган. Анда Кыргыз улуттук драма театры, “Сейтек” өспүрүмдөр маданий борбору “Эр Жанек” театрлаштырылган оюн-зоогун тартуулашты жана салтанаттуу концерттик программа болду.  Мындан тышкары, төкмө акындардын айтышы жана 3 күн, 3 түн тынбай айтылган “Манас” айтуу өнөрүн көрсөткөн манасчылар келген коноктордун бүйүрүн кызытты.

Кыргыз улуттук спорт оюндары: Көк бөрү, Эр эңиш, Кол күрөш, Кыргыз күрөш, Ордо, Таяк тартыш, Тыйын эңмей, Кыз куумай, Салбуурун  - мааракенин көркүн ачты. Айта кетчү нерсе – байыркы кыргыздардын жайчылыкта ойнолгон улуттук оюндарынын баары согушка даярдык, машыгуу болуп, текке кеткен ашык нерсе болгон эмес. Оюндагы ар бир кыймыл – шамдагайлыкты, тактыкты, эпчилдикти, аярлыкты, күчтү, амалдуулукту, жол тапкычтыкты такшалтып, жашоого даярдагандыгы менен кыргыздын улуттук оюндарынын ичинде чоң философия камтылгандыгын байкоого болот.

Мындай мааракелерге катышкандардын жана коноктордун өтө көп келиши да элибиздин ата-бабанын каада-салтын, үрп-адатын, улуттук көрөңгөлөрдү барктаган дүйнө таанымынын ачык-айкын далили.

Аталган иш-чарадагы маалыматтар курсанттардын жана студенттердин мекенди сүйүү, эл-жерди жат душмандардан коргоо, патриотизмге сугарылган рухун жогорулатат деп ойлойбуз жана Эр Жанек жөнүндөгү маалыматтарды кошумча материал катары тарбия иштеринде колдонууга сунуштайбыз.

 

Кыргыз Республикасынын ИИМдин милициянын генерал-майору Э.Алиев атындагы Академиясынын тилге даярдык кафедрасынын башчысы, ф.и.к., Кыргыз Республикасынын Тогуз коргоол оюну боюнча улуттук даражадагы калысы, Билим берүүнүн мыктысы, милициянын отличниги, милициянын полковниги Кадырова Чынаргүл Абдулажановна

 
© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign