Манасчылар ийрими ачылды! Печать
Автор: Administrator   
13.11.2013 08:18

 “Кыргыз тили кылымдарды карыткан, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан” - деп Байдылда Сарногоев жөн айтып кеткен эмес. Кыргыз тилин барктоо, аны жайылтуу азыркы кыргыз жаштарынын колунда. Айтайын дегеним, ааламдашуу деп жатып, көп жаштарыбыз адашып, эне тилин башка чет  тилдерге алмаштырып жиберип жатышат. Канча тил билсең, ошончо эл билесиң, - деген да жакшы кеп бар. Бирок, биз муну менен өз тилибизди унутуп калбашыбыз керек да! Кыргыз тили мамлекеттик тил болуп кабыл алынганына 24 жыл гана болсо дагы, биз эне тилибиздин тээ илгертен эле келген байыркы тилдерден экенин эстен чыгарбашыбыз керек. “Эртең тилиң жок болот десе, бүгүн өлүүгө даярмын” - деген Дагестан жазуучусу Расул Гамзатовдун учкул сөзүн унутпасак. Улуулар калтырып кеткен ар бир сөзгө терең маани берип, жөн гана кулак төшөп отурбастан аны аткарууга умтула берсек биз кыргыз тилин дүйнө элине жайылта алабыз.

Ар жыл сайын мамлекеттик кызматкерлер иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзсүн деген Өкмөттүн Буйруктары келет. Бирок, толук кыргызчалап бутө албай убарабыз. Мындан улам, Кыргыз Республикасынын ИИМдин милициянын генерал-майору Эргеш Алиев атындагы Академиясынын Тилге даярдык кафедрасынын Кыргыз тили секциясы жеңди түрүп катуу киришип жатышат. Быйылкы Кыргыз тили күнүнө карата атайы иш пландарды түзүшүп, ал турсун “Манасчылар” ийримин ачууга жетишишти. Албетте буга кафедранын доценти, милициянын полковниги Чынаргүл Кадырованын салымы чоң экенин айтып кетпесек болбойт. Чынаргул Абдулажановна төртүнчу классынан тартып эле “Манас” эпосунан үзүндүлөрдү айтып, “Каныкейдин Тайторуну чабышы” менен республикалык кароо-сынактарды жеңип келгенин билебиз.

Улуу мурасыбыз болгон “Манас” эпосун жөн эле айтып тим калбастан, ага изилдөөлөрдү жүргүзүп, илимий иштерин жазган. Кичүүлөргө мурас калтырууну, адеп-ахлакка тарбиялаганды, ата-салтын ыйык туткан эжебиз, курсанттар менен дайыма тыгыз байланышып, аларга чыныгы кыргыздын уул-кыздары кандай болгонун тажабастан айтып, айрым дарстарында “Манас” эпосунан үзүндү айтып берип жүргөн. Эми болсо минтип атайы ийрим ачылып, курсанттар менен иштөө дагы да курчуп, эмитен эле жигердүү жыйынтыктарды бере баштады. Тактоо үчүн айтсак, отуздан ашуун курсант балдар Манасты төккөнгө үйрөнүп калышса, кыздар  Каныкейдин кошогун обонго салып айтып калышты.

Бул бир эле ИИМдин Академиясынын жемиши эмес,  жалпы ички иштер органдарынын, ал турсун  бүтүндөй кыргыз журтунун жетишкендиги.

“Манас” айтууну же эпосту окуп чыгуу, бул адабиятчыларга гана тиешелүү иш десек биз жаңылабыз. Анткени “Манас” эпосун окуп чыксаңыз, андагы кыргыздын армиясынын күчтүүлүгүн, ошондо эле биздин ата-бабаларыбыз отузга жакын ок чыгаруучу мылтыктардын түрүн колдонгонун, ал турсун эпостон “үн чыкпас мылтык” (азыркы глушителдүү, киллер колдонгон) деген аталышты кезиктиресиз. Дүйнө жүзүндө эпостордун океаны аталган, көлөмү, мазмуну, баалуулугу, кооздугу, тарбиялык мааниси жана башка касиет-сапаттары боюнча дагы 1-орунду ээлеген “Манас” эпосунан курсанттар тарых, психология, криминалистика, соттук экспертиза, демократиялык чечим кабыл алуу, хаос, укук, үрп-адат, салт, согуштук өнөр, аскердик жана күжүрмөн даярдыкка жана башка чети оюлбаган каада-салт, үрп-адат, дүйнө таанымдарга чейин түшүнүп билип жатышат.

Мындай дарстарга Академиянын курсанттары гана эмес башка дагы, милиция кызматкерлери катышып, билип алса ашыкча болбос эле! Андыктан ийрим күчтөнүп иштеп турганда келип, каалоочулар, билимин, аны менен бирге кесиптик тажрыйбасын байытып алышса болот.

Бул кыргыз тилин өнүктүрүүгө көрүлүп жаткан иш-чаралардын бир гана чети десек болот. Андыктан жалпыбыз жапа тырмак киришип, мамлекеттик тилибизди өнүктүрүүгө салымыбызды кошолу.

ИИМдин Академиясынын басма-сөз кызматы

Обновлено 14.11.2013 04:05