Академия “Юриспруденция” багыты боюнча “бакалавр” академиялык даражасын ыйгаруу менен төмөнкү багыттарда билим берүү жүргүзөт:

- орто билимдин негизинде 5 жыл;

- жогорку билимдин негизинде 2,5 жыл (юридикалык эмес билимдин);

- атайын орто билимдин негизинде 3,5 жыл (орто атайын юридикалык кесиптик билимдин).

Бүгүнкү күндөгү талаптарга ылайык, Академиянын сырттан окуу формасына орто билимдин негизинде 5 жыл окуу мөөнөтүнө жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кабыл алынат. Ал эми жогорку билимдин негизинде 2,5 жыл, атайын орто билимдин негизинде 3,5 жыл окуу мөөнөтүнө тапшырган талапкерлер “Кыргызстандын тарыхы”, “Кыргыз (орус) тили жана адабияты” сабактары боюнча тестирлөөдөн өтүшөт.

Талапкерлер төмөнкү документтерди тапшырышат:

- билдирме (арыз) жетекчисинин уруксааты менен;

- анкета;

- кызмат өтөгөн жеринен окууга жөнөтүү чечими менен кызматтык мүнөздөмө;

- аскердик врачтык комиссиянын бүтүмү (5 жыл гранттык бюджеттик орунга);

- акы төлөө боюнча окууга тапшыргандарга №0,86 медициналык маалымдама;

- билими жөнүндөгү документ (орто билими жөнүндөгү аттестат, орто атайын кесиптик жана жогорку билими жөнүндөгү диплом);

- кадрлар бөлүмүнүн кызматкери тарабынан тастыкталган 9х12 –  2 даана, 3х4 – 4 даана сүрөт;

- Фискалдык органдардын жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлери “атайын текшерүүнүн” материалдарын да өткөрөт .

Талапкерлерди кабыл алуу 2020-жылдын 15-июлуна чейин жүргүзүлөт.

Акы төлөөсү 1 жылга – 21000 сом (жыйырма бир миң сом).

Байланыш телефондор: 631738, 631739, 0701 412412.

 
© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign