КҮНДҮЗГҮ ОКУУ – БАКАЛАВРИАТ
 
Багыты Квалификация Окуу мөөнөтү Окуунун негизи
Укук коргоо ишмердүүлүгү бакалавр 4 жыл бюджет 
Юриспруденция бакалавр 4 жыл контракт
 
КАБЫЛ АЛУУНУН ШАРТТАРЫ
Күндүзгү окуу формасынын бюджеттик негиз боюнча төмөнкү адамдар кабыл алынат:
 
ИИОнун катардагы жана кенже жетекчилик курамдагы 25 жашка чейинки адамдар, бою 170 см. кем эмес.
- алардын ичинен  спорттун чебери жана спорттун чеберине талапкерлер, бою 168 см. кем эмес.
- 2020-жылдын 1-июлуна карата 18 жашка чыга электер, бою 168 см. кем эмес.
- алардын ичинен спорттун чебери жана спорттун чеберине талапкерлер, бою 166 см. кем эмес;
- кыз-келиндер (эреже катары, жалпы кабыл алуунун 10% кем эмес,  Бишкек ш.жашаган жери бар) 25 жашка чейин, бою 165 см. кем эмес;
- алардын ичинен  спорттун чебери жана спорттун чеберине талапкерлер, бою 163 см. кем эмес;
- 18 жашка жетпегендер (2020-жылдын 1-июлуна карата), бою 163 см. кем эмес;
- алардын ичинен спорттун чебери жана спорттун чеберине талапкерлер,  161 см. кем эмес
Күндүзгү окуу формасына бюджеттик (гранттык) негизинде орто жана атайын орто билимдүү 17 жаштан жогору 25 жашка чейинки адамдар кабыл алынат (2020-жылдын 1-июлуна карата).
 
ТАНДОО ЖАНА КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ
 
Академияга талапкерлерди тандоо ички иштер органдарынын өзүндө, ошондой эле, бюджеттик жана контракттык негизде күндүзгү окуу формасы боюнча талапкерлерди тандоо Академиянын кадрлар бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт. 
Күндүзгү окуу формасына бюджеттик (гранттык) негизинде окууга тапшыруу үчүн төмөндөгү иш кагаздарын чогултуу зарыл:
 
 - арыз
 - өмүр баян 2 нускада (колго жазылган жана компьютерге басылган),
- анкета
- өмүрбаяндыкреферат 
- акыркы жумуш ордунан (кызматынан) же окуусунан кызматтык мүнөздөмө, 
- талапкерди текшерүү материалдарды (3 пикир, милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлүнүн маалымдамасы, криминалдык милиция кызматынын маалымдамасы), 
- аскердик-врачтык комиссиянын бүтүмү,
-  паспорттун көчүрмөсү
- 9x12 өлчөмүндөгү 1 даана, 3x4 өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт, 
- билими тууралуу документтин түп нускасы (орто билими тууралуу аттестат же атайын орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө диплом).
 
Күндүзгү окуу формасы боюнча контракттык негизде окууга тапшыруу үчүн төмөндөгү иш кагаздарын чогултуу зарыл : 
- арыз; 
- өмүр баян2 нускада (колго жазылган жана компьютерге басылган), анкета;
- акыркы жумуш ордунан (кызматынан) же окуусунан кызматтык мүнөздөмө; 
- аныкталган үлгүдөгү №086 формадагы медициналык маалымдама, паспорттун көчүрмөсү; 
- 9x12 өлчөмүндөгү 1 даана, 3x4өлчөмүндөгү 2 даана сүрөт; 
- билими тууралуу документтин түп нускасы (орто билими тууралуу аттестат же атайын орто окуу жайын бүтүргөндүгү жөнүндө диплом).  
 
КИРҮҮ СЫНАГЫ
 
Гранттык негизде күндүзгү окуу формасы боюнча жалпы дене тарбия даярдыгынан зачет төмөнкү ченемдер менен өткөрүлөт:
 
Эркектер
 
көнүгүү ченөө бирдиги эң жакшы жакшы канаат-к
Чыдамкайлыгы,
(3000 м чуркоо)
минут/секунд 13.00 13.30 14.00
Күчү
(турникке тартылуу)
саны 11 9 7
Шамдагайлыгы,
(100 м чуркоо)
секунд 13.0 13.5 14.5

 

Аялдар
 

көнүгүү ченөө бирдиги эң жакшы жакшы канаат-к
Чыдамкайлыгы,
(3000 м чуркоо)
минут/секунд 4.30 4.45 5.10
Чалкасынан жатып денени көтөрүү күчү
(буттары бекитилген)
саны 35 30 25
Шамдагайлыгы,
(100 м чуркоо)
секунд 17.0 17.5 18.0
 
КАБЫЛ АЛУУ ТАРТИБИ
 
Күндүзгү окуу формасы боюнча бюджеттик (гранттык) негизде талапкерлерди кабыл алуу гранттык комиссия тарабынан Жалпы республикалык тесттирлөөнүн жыйынтыгы жана жалпы дене тарбия даярдыгы боюнча тапшырган зачетторунун негизинде жүзөгө ашырылат. Кабыл алуунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүнбелгиленген ченемдик-укуктук акттыларынын талаптарын эске алуу менен аныкталат.
Контрактык негизде күндүзгү окуу формасы боюнча талапкерлерди кабыл алуу алардын окуу делолору жана Жалпы республикалык тесттирлөөнүн жыйынтыгынын негизинде жүзөгө ашырылат.
Суроолор боюнча телефондор: 0(312) 63-14-31, 63-14-19, 63-21-77
 
 
 

 

 
© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign