КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫ                  КОНСТИТУЦИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОДЕКСТЕРИ                           КОДЕКСЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

ЖАЗЫК КОДЕКСИ                                                                           УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС

ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ                                                 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС

ЖОРУКТАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИ                                                 КОДЕКС О ПРОСТУПКАХ

БУЗУУЛАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИ                                                  КОДЕКС О НАРУШЕНИЯХ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАРЫ                        ЗАКОНЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 

Пробация жөнүндө                                                                          О пробации

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө                  О гарантированной государством юр. помощи

Мунапыс берүү негиздери жөнүндө                                               Об основах амнистии и порядке...

 

 

 
© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign