Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясы төмөндөгү ваканттык бош орундарга кызматкерлерди кабыл алуу боюнча сынак жарыялайт.

1. Тилге даярдык кафедрасы:

- ага окутуучу - 1;

- окутуучу - 1.

2. Мамлекеттик укуктук сабактар кафедрасы:

- ага окутуучу - 3;

- окутуучу - 1.

3. Дене тарбия кафедрасы:

- окутуучу - 1.

4. Жазык процесс кафедрасы:

- ага окутуучу - 1.

5. Ыкчам издөө ишмердүүлүгү кафедрасы:

- окутуучу - 1.

6. Кылмыш жаза жана кылмыштардын алдын алуу кафедрасы:

- ага окутуучу - 1;

- окутуучу - 1.

7. Административдик укук жана административдик ишмердүүлүк кафедрасы:

- окутуучу - 1.

8. Криминалистика, атайын тактика жана психология кафедрасы:

- ага окутуучу - 1.

9. Коомдук саясий сабактар кафедрасы:

- ага окутуучу - 1.

Бардык суроолор боюнча Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясынын кадрлар бөлүмүнүн төмөндөгү телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 0 (312) 63 14 39, 0 (312) 63 54 54

 
© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign