Иш-чараны ачып жатып ИИМдин Академиясынын башчысынын орун басары млициянын полковниги Жаныбек Аалиев өз сөзүндө,  Кыргыз тилине Мамлекеттик тил статусунун берилиши – адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө болгон зор кадам, ошону менен бирге коомдун руханий жаңыланууга, жаңыча ой жүгүртүүгө багыт алуусу. Мына быйыл эне тилибиздин жогорку макамга ээ болгонуна туура 29 жыл толуп жатат. Залкар жазуучубуз Чынгыз Айтматов айтканы бар, “Элдин өмүрү – анын тилинде. Ар бир элдин тили – ошол нечен кылымдык акылман жаралган кымбат мурасы”- деп. Андыктан тил маселеси, мамлекетибиздин орчундуу негизги багыттарынан болуп кала берээринде шек жок. Эне тилди барктап, баалап, кадырын арттырып, анын өзөгүнө  уютулган улуттук нарк-насилди кемитпей урпактарга улантуу – ар жарандын атуулдук аруу милдети”- деген акыл насаатын айттуу менен куттуктады.

Мамлекеттик тил күнүнө карата уюштурулган иш-чарлар мындан ары да улантыла бермекчи.

 
© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign