Кыргыз Республикасынын ИИМдин Академиясы бюджеттик жана келишимдик негизде төмөнкү багыттар боюнча билим берүүнү жүргүзөт

 

ИИМдин Академиясы мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык толук жогорку юридикалык билим берүү программасы боюнча укук коргоо органдары үчүн жогорку квалификациялуу адистерди даярдайт. Билим берүү бюджеттик жана келишимдик негизде жүргүзүлөт. Окутуунун күндүзгү формасы боюнча бюджеттик негизде төмөнкү багыттар боюнча кабыл алууну жүргүзөт:

«Укук коргоо ишмердүүлүгү» -окуу мөөнөтү 4 жыл, бакалавр

«Юриспруденция»  – окуу мөөнөтү 4 жыл, бакалавр.

КР ИИМдин Академиясына кабыл алуу:

Бюджеттик негизде окутууга жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары жана физикалык даярдыгы боюнча нормативди тапшыруусу талап кылынат, ал эми келишимдик негизде жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен кабыл алынат.

Абитуриенттер ИИМдин Академиясына тапшыруу учун өздүк документтерин  дайындоо боюнча катталган жеринин милициянын райондук бөлүмдөрүнө кайрылышы зарыл.

Сурап билу телефондору: 0 (312) 63-14-31, 63-09-18, 63-14-19

Төмөндөгү иш кагаздарын чогултуу зарыл:

1.      Арыз

2.      Автобиография 2 экз.

а) колдонжазылган

б) басылган

3.      Анкета

4.      Автобиографиялык реферат

5.      Мектептен берилүүчү мүнөздөмө

6.      Кошуналардын мүнөздөмөсү

7.      Аттестат

8.      Паспорттун көчүрмөсү (сүрөт чапталган жана каттоо коюлган бет)

9.      Туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү

10.  Жашаган жеринен берилген справка

11.  УМИнин справкасы

12.  Фото 9Х12  1шт.

13.  Фото ЗХ4  6шт.

14.  Аскердик дарыгерлер комиссиясынын корутундусу (ВВК), Медициналык малымкат № 086).

 

Академия МВД КР осуществляет обучения по очной форме на бюджетной основе по следующим направлениям:

 

«Правоохранительная деятельность»

По очной форме обучения на контрактной основе осуществляется по направлению «Юриспруденция» - срок обучения 4 года бакалавр.

Набор в Академию на бюджетной основе обучения осуществляется по результатам Общереспубликанского тестирования и сдачи нормативов по физической подготовке, на контрактной основе по результатам Общереспубликанского тестирования. Абитуриентам для подготовки личных дел и направления для поступления в Академию МВД необходимо обращаться в районные отделы милиции по месту прописки.

Справки по телефонам: 0(312) 63-14-31, 63-09-18, 63-14-19

 

Документы необходимые при поступлении на учебу:

1.     Заявление

2.     Автобиография в 2-х экз.

а) от руки

б) отпечатанное

3.     Анкета

4.     Автобиографический реферат

5.     Характеристика со школы

6.     Отзывы от соседей

7.     Аттестат о среднем образовании

8.     Копия паспорта (страница с фотографией и пропиской)

9.     Копия свидетельства о рождении

10.                       Справка с места жительства

11.                       Справка УИМ

12.                       Фото 9Х12

13.                       Фото ЗХ4

14.                       Заключение военно-врачебной комиссии (справка форма № 086)

 
© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign