Кыргыз тили Мамлекеттик тил деп кабыл алынгандыгынын 25 жылдык маарекесине карата Кыргыз Республикасынын ИИМдин милициянын генерал-майору Э.Алиев атындагы Академиясында “Тил тагдыры – эл тагдыры” деп аталган бир катар иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Атап өтсөк, 1-октябрь күнү Академиянын өздүк курамынын катышуусунда чоӊ концерттик программа өткөрүлгөн. Аны улай 10-октябрь күнү «Дил баян-семинар» өткөрүлдү. Ага Академиянын босогосун жаӊы гана аттап жаткан өлкөбүздүн жети дубанынан келген 1-курстун курсаттары катышышып, адабий тилдин нормаларына ой толгоо, анализ жасоо мамлекеттик тилдин кадыр-баркын жогорулатуу жолдорун талкууга алышты.

         Алдын ала берилген тапшырма боюнча «Тил тагдыры эл тагдыры» деген темада дил баян жазышкан курсанттардын мыктылары, жазган эмгектерин жалпы катышуучулардын алдында көркөм окуп беришти. Арасынан өзгөчөлөнгөнү айрым курсанттар эне тилине арналган ыр саптарды колдонуп дил баяндын мазмунун тереӊдетишкендигинде болду. Сөзүбүз кур болбош үчүн курсант Босунова Акылай колдонгон төрт сап ырын мисал кылып кетели.

 

Эне тилин которолук көп тилге,

Юдахиндей сөздүк түзүп түбөлүк.

Мына ошондо өсөт эне-тилибиз,

Белди бууп жапатырмак кирелик.

 

Андан соӊ эки тайпага бөлүнүп, эмне себептен кыргыз тили өнүкпөй жаткандыгын катуу талкууга алышты. Катышуучулардын көпчүлүгү буга ар бир кыргыз жарааны күнөөлү, анткени кыргыз болуп туруп бөтөн тилде сүйлөгөндү жакшы көрөбүз. Чоӊдорубуз баш болуп жыйындарда расмий тилде сүйлөп, иш кагаздары дагы көбүнчө расмий тилде жүргүзүлүп жаткандыгын айтышып, бул көйгөй жалпыбыздыкы дешти. Ошондой эле сабактар кыргыз тилинде өткөрүлсө деген ойлорун жашырышпады. Кызыл чеке болуп жаткан талашта курсант Анарбаев Адылбек чыдабай кетип, ордунан туруп барып дубалда илинип турган Кыргыз Республикасынын Гимнинен 

Бизге жеткен ата салтын, мурасын,

Ыйык сактап урпактарга берели, деген сабын сөөмөйү менен көргөзүп, жазылган эки сапка өзгөчө көӊүл бөлүүнү баарыбыздан суранды.

         Катуу кызыган талкууну араӊ токтотуп, андан ары белгиленген иш-мерчем боюнча макал-лакап айтышуу жүрдү. Маанайлары көтөрүлүп калган курсанттар жыйындын соӊунда «Эр жигит» аттуу ырды шаӊдуу аткарышты.

      

 

 

 

ИИМдин Академиясынын

ММК менен иштөө тобу

 
© 2012-2013 copyright Academ | Academy MVDwebdesign